Loading...

Eğitim Programları

TÜRKIYE’DE SÜRDÜREBILIR ATIK YÖNETIMI,ÖTA’LARIN ARINDIRMA VE SÖKÜMÜ EĞITIM PROGRAMI.

Genel bilgiler

Detaylar

İDARİ PERSONEL

İdari Personel Eğitimleri

Detaylar

TEKNİK PERSONEL

Teknik Personel Eğitimleri

Detaylar

ÖTASET HAKKINDA

TÜRKİYE’NİN ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ (ÖTA) SİSTEM YÖNETİM GELİŞTİRME PROJESİ

Projenin Amacı

ÖTA’ların zararlı çevresel etkilerini azaltmak amacı başta olmak üzere; Türk Devleti ve endüstrisi ile tamamen işbirliği içerisinde çalışan, Hurda geri dönüşümü ile ilgili yönetmelikler ile uyumlu, Devletin mali desteği olmadan bağımsız bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürebilecek, Kar getiren bir tesis kurmaktır. Türkiye’de ÖTA yönetimi ve geri dönüşümü için AB standartlarında örnek bir Sunum ve Eğitim Tesisi tasarlayıp, gerçekleştirerek; hurda araçlar başta olmak üzere, atıkların yönetilmesi ile ilgili genel bilgi seviyesi, eğitim ile yükseltilecektir. Farkındalığın artması ve eğitimin iyileştirilmesiyle, Hurda Araçların yönetimi çevreye duyarlı bir şekilde yürütülecektir. Projenin 24 ayda tamamlanması öngörülmektedir ve bu süreçte, Türkiye’deki satılan araç hacmi, işlem görecek Hurda Araç sayısı, erişilen uygulama seviyesi, geri dönüşüm performansı, vergi sistemi uyarlamaları (varsa) ve ekonomik gelişmeler açısından, planlanmış olan Türkiye “2020 yılındaki Hurda Araç politikasına genel bakış” projesi için kapsamlı ve net bir kaynak olması beklenmektedir. Proje çerçevesinde, özel sektörün yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da yoğun bir şekilde çalışmalara destek olması beklenmektedir.

Türkiye’deki Hurda/Ömrünü Tamamlamış Araçların Yönetimi

Her sene hurda araçlardan başarılı bir şekilde yönetilmesi gereken tonlarca atık ortaya çıkıyor. 2011’in Ocak ayında, Türkiye, hurda araçlar konusunda Avrupa gerekliliklerini karşılayacak yeni bir mevzuatın uygulanmasını kabul ederek, yürürlüğe soktu.

Bu gereklilikler, araçların parçalara ayrılması ile geri dönüşüm işlemlerini çevreye daha duyarlı bir şekilde yürütmenin yanı sıra, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve araçlar ile araç parçalarının geri kazanımı konusunda daha net hedefler belirlemekle birlikte, üreticileri geri dönüştürülebilir araçlar üretmeleri konusunda teşvik ediyor. Hollanda hükümeti, Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarını destekleme kararı alarak ortak bir proje yürütme kararı aldı.

Bir Hollanda kuruluşu olan NL EVD International, Ameco ve Seda’yı “Türkiye’deki Hurda Araçların Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” isimli projenin uygulanması için çalışmaya davet etti. Bu proje, Türkiye’de araçların işlevsel bir şekilde parçalarına ayrılması ile daha gelişmiş bir Hurda Araç Yönetimi ve Geri Dönüşüm İşlemleri için ÖTA Sunum ve Eğitim Tesisi oluşturmayı hedeflemektedir. Proje PSO Environment (PSO-M) programı ile finanse edilmekte ve taşınırlık sektörünün Hollanda öncüsü olan ARN tarafından desteklenmektedir.ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SANAYICILERI DERNEĞI (ÖTASAD) Web Sitesi

ARN to deliver knowledge to Turkish dismantling sector

Yasal Mevzuatlar

İlgili Yasal Mevzuat ve Yönetmelikler

  İthalat Yönetmeliği ve Tebliğleri   Atıkların Karayolunda Taşınmasınailişkin Tebliğ Taslağı   Atık Getirme Merkezi Tebliği   Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği   Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği   Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik   Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik   Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği   Atıkların Sınırötesine Taşınması Rehberi   Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği   Çevre Kanunu   Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projeleri Hazırlanmasına ilişkin Genelge   Çevre Ve Orman Bakanlığı Katık Atık Genelgesi   Entegre Atık Yönetim Planı   Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin Genelge   Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları   Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik   Sektörel Tehlikeli Atık Rehberleri   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Oto Tamirhaneleri Rehberi   Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik   Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik   Hava Kirliliğinin Kontrolü Ve Önlenmesi   Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği   Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik   Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği   Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği   Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği   Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı   Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği   Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği   Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği   Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği   Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği   Hurda Gemi Geri Dönüşümüne İlişkin Tebliğ Taslağı   Karayolları Trafik Yönetmeliği   Ambalaj Usül ve Esasları   Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği

EĞİTİM TALEP FORMU

Eğitim talepleriniz bize iletebilirsiniz.

Kurum Bilgileri

Katılımcı Bilgileri

İdari Teknik

ÖTA SUNUM VE EĞİTİM TESİSİ 2015